Historie

Alfred Benzon A/S blev grundlagt 1. januar 1849 af apoteker Alfred Nicolai Benzon (1823-1884), som dette år overtog Københavns Svaneapotek og samtidig begyndte en engroshandel med apotekervarer.

 


1863 oprettedes en kemisk fabrik, der lå ved den daværende Kalvebod Strand, og som senere indgik i det kompleks af fabrik- og lagerbygninger, som selskabet lod opføre på grunden Halmtorvet 29 på Vesterbro i København.

 


I 1877 oprettedes Teknisk Materialhandel, Ny Østergade 4. Ved grundlæggerens død overgik firmaet til hans sønner, apotekerne Alfred Benzon og Otto Benzon, der fortsatte i faderens fodspor, så firmaet stadig voksede. Foruden fremstilling af kemikalier, skæring og pulverisering af droger og krydderier optoges fabrikation af medicinalvarer og forbindstoffer, og engroshandelen med apoteker- og kolonialvarer udvidedes stærkt. Foruden adskillige udvidelser af fabrik og lager oprettedes i 1909 en afdeling i Malmø samt i 1932 en ekspedition i Odense og i 1937 ligeledes en ekspedition i Århus.


I 1936 udtrådte apoteker Niels Benzon af firmaet, mens firmaet Alfred Benzon omdannedes til et aktieselskab, og i 1959 overtog Medicinalco A/S medicinalfabrikken Alfred Benzon A/S' grossistforretning, og forretningen blev ført videre under navnet Mecobenzon A/S, der i 1991 indgik i Nomeco sammen med Nordisk Droge og Kemikalie A/S.


I 2003 fraflyttede Mecobenzon hovedbygningen som var blevet opført i 1908.  Bygningen blev ombygget til ejerlejligheder i 2007-08 sammen med  to ældre bygninger fra 1864 og 1867, som ligeledes lå på grunden.


Wikipedia, Januar 2015